Finansijska pismenost – uspješno upravljajte novcem

Debitna ili kreditna kartica, stambeni, nenamjenski ili kredit za penzionere, mogućnosti lične štednje, investiranje u dionice ili kriptovalute. Dok je svijetom vladala robna razmjena i prvi oblici novčanih sistema u drevnim civilizacijama, finansijska pismenost je bila lako razumljiv pojam. 

Danas, kada svaka svjetska regija ima svoje monetarne politike, kada postoji niz čimbenika koji utiču na finansijsku stabilnost svakog pojedinca te kada se iz godine u godinu mijenjaju tržišni uvjeti i pravila, finansijska prismenost postaje puno komplikovaniji pojam, bez obzira na dob, spol ili obrazovanje osobe.

Komunikacija sa starijim osobama

U nastavku vam objašnjavamo neke od najvažnijih pojmova koji su od ključne važnosti za finansijsku pismenost u 21. stoljeću.

Što je finansijska pismenost?

Finansijska pismenost se na najjednostavniji način može definisati kao pametno upravljanje vlastitim finansijama. Ona uključuje poznavanje i razumijevanje osnovnih finansijskih pojmova na temelju kojih svaki pojedinac može upravljati kućnim budžetom, postaviti prioritete kada su u pitanju troškovi, planirati neki oblik štednje, prepoznati dobre prilike za investiranje ili shvatiti proces otplaćivanja različitih vrsta kredita i finansijskih zaduživanja.

Iako čini temelj funkcionisanja modernog društva, finansijska pismenost se ne uči u školama, barem ne u dovoljnoj mjeri, ali zahvaljujući dostupnosti informacija o ovoj temi, svaki pojedinac može samostalno unaprijediti svoju finansijsku pismenost.

Postavljanje budžeta – “trebam” i “želim”

Vjerovatno jedna od najvažnijih sposobnosti pametnog upravljanja vlastitim finansijama odnosi se na planiranje i postavljanje vlastitog budžeta. Iako u teoriji zvuči poprilično jednostavno, nerijetko predstavlja problem brojnim ljudima.

 

Budžet uključuje ukupna primanja neke osobe, bilo da se radi o osobi u stalnom radnom odnosu, starijoj osobi u penziji ili tinejdžeru s mjesečnim džeparcem. Princip planiranja budžeta je isti za sve navedene osobe jer prati ukupna primanja i ukupne troškove na koje se primanja moraju rasporediti, uz ostavljanje mogućnosti za potencijalnu štednju.

Jedna od najboljih i najjednostavnijih metoda planiranja budžeta je “trebam ili želim”, a koja kaže da se budžet prvo raspoređuje na nezaobilazne i nužne stvari kao što su stanarina, računi, hrana, lijekovi i sl., jer su navedene stvari potrebne za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a nakon toga se budžet raspoređuje na sve ono što pojedinac dodatno želi kao što su novi komadi odjeće, večere u restoranima, ulaznice za kino, kazalište ili muzej te slične stvari u kojima možemo uživati, ali nisu presudne za život.

Opcije zaduživanja

U trenutnom dobu u kojem živimo, a koje je obilježeno čestim ekonomskim promjenama koje uvjetuju da prosječan pojedinac neke veće životne potrebe ne može podmiriti isključivo vlastitim primanjima, otvaraju se mogućnosti zaduživanja, pri čemu su važni finansijska pismenost i poznavanje karakteristika različitih opcija zaduživanja.

 

To može uključivati već spomenute kreditne kartice, bankovne račune s dozvoljenim minusom te otplaćivanje potrošenih iznosa nakon određenog vremena, bankovne kredite s fiksnim ili promjenjivim kamatnim stopama te niz drugih opcija posuđivanja novca od finansijskih institucija.

Ono što je zajedničko navedenim opcijama jest da svoje usluge pružaju osobama određene starosti i koje su stalnom radnom odnosu, a to isključuje osobe starije životne dobi i penzionere koji vrlo često imaju jednaku potrebu za posudbom novčanih sredstava kao i mlađe osobe.

Kredit ili kreditna kartica

Kredit kao oblik zaduživanja nosi određene prednosti nad kreditnom karticom. Kreditna kartica pri podizanju gotovine na bankomatu obračunava određenu proviziju, plaćanje kreditnom karticom može povećati cijenu kupljenog proizvoda ako plaćate i kamatu zbog odgođenog plaćanja, a većina finansijskih institucija naplaćuje mjesečnu naknadnu za korištenje kreditne kartice.

 

Pored navedenih ekonomskih čimbenika, kreditna kartica djeluje i psihološki na korisnika te može dovesti do finansijskih poteškoća ako korisnik nije u dovoljnoj mjeri upoznat sa načinom korištenja kreditne kartice, jer se stvara privid manjeg trošenja novca kada se plaća kreditnom karticom te može izazvati naviku impulzivnog kupovanja.

Kreditne kartice pogodnije su za korištenje u slučajevima manjih i češćih troškova koji se mogu otplaćivati na vrijeme, bez da se na troškove dodaju i kamate. S druge strane, krediti su pogodniji za veće troškove koji se ne pojavljuju tako često, primjerice za kupovinu automobila, renovaciju kuće, putovanje i sl. Osim toga, kredit kao oblik zaduživanja češće ima niže kamatne stope, a proces otplaćivanja je ujednačen, svaki mjesec isti iznos, zbog čega je lakše isplanirati proces otplate, dok je kod kreditnih kartica taj proces neujednačen, s obzirom na dinamiku trošenja novca putem kartice.

Važni finansijski pojmovi

Za donošenje razumnih i pametnih finansijskih odluka, važno je poznavati najčešće finansijske pojmove s kojima se većina ljudi svakodnevno susreće. Polje ekonomije i finansija je jako široko i sveobuhvatno, ali za prosječnu osobu je poželjno savladati osnovne pojmove koji će olakšati proces upravljanja novcem.

 

  • Kredit je određeni novčani iznos koji je banka ili druga finansijska instutucija ustupila ili “posudila” pojedincu na određeno vrijeme pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade – kamate, kao cijene korištenja tih sredstava. 

 

  • Kreditna kartica je vrsta bankovne kartice vezana uz kreditni račun odobren od strane banke, a korisniku omogućuje naknadno plaćanje za kupljene proizvode putem otplate kredita. To znači da korisnik kartice u trenutku plaćanja kreditnom karticom ne mora imati sredstva na svome računu, ali se ugovorom obvezuje isplatiti potrošeni iznos, na koji se dodaje kamata ako se kasni s plaćanjem potrošenog iznosa.

 

  • Prekoračenje po tekućem računu predstavlja kreditni proizvod u obliku dodatnih sredstava  koja se nalaze na tekućem računu korisnika. Dodatna sredstva se definiraju u skladu s potrebama korisnika te se mogu koristiti do visine odobrenog prekoračenja, a korisnik ne mora dokazivati namjenu iskorištenih dodatnih sredstava. Banka na mjesečnoj razini obračunava kamate samo na iskorištena dodatna sredstva, a ne na definirani iznos odobrenog prekoračenja.

 

  • Kamata predstavlja novčani iznos koji plaća korisnik kredita (klijent) zajmodavcu (banka) za korištenje sredstava. Kada se kamata izrazi u procentima, dobije se kamatna stopa, čija visina  zavisi od vrste kredita, roka korištenja kredita, instrumenata obezbjeđenja naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje i dr. 

 

  • Kamatna stopa može biti fiksna, koja ne može ni rasti i opadati tokom procesa otplate te je definirana ugovorom o sklapanju kredita, a može biti i promjenjiva te se u tom slučaju samo jedan dio kamatne stope mijenja s obzirom na promjene na tržištu, dok drugi dio ostaje fiksan. Fiksna kamatna stopa smanjuje rizik za korisnika i od prvog dana otplate kredita korisnik zna koliki iznos vraća finansijskoj instituciji. S druge strane, promjenjiva kamatna stopa donosi rizik da dođe do povećanja iznosa koji korisnik mora vratiti finansijskoj instituciji, ali isto tako može doći i do smanjenja kamatne stope pri čemu bi došlo i do smanjenja iznosa dugovanja. 

 

  • Obezbjeđenje kredita može se provesti na nekoliko načina. Ranije je bio čest slučaj korištenja žiranta, odnosno osobe koja se obvezuje otplatiti dugovanje u slučaju da korisnik kredita to ne bude mogao ili želio. Danas je znatno češći oblik obezbjeđenja kredita korištenje polise osiguranja s minimalnom premijom. Ako dođe do situacije koje osiguranje pokriva, osiguravajuće društvo preuzima obavezu vraćanja mjesečnih anuiteta ili cjelokupnog kredita.

 

Upravljanje finansijama može biti zahtjevno, posebno za osobe starije životne dobi i penzionere koji imaju niža mjesečna primanja, a troškovi života zahtijevaju veće finansijske iznose.

Mikrokreditne usluge za penzionere Fonda PIO Republike Srpske nudi i Prvo penzionersko mikrokreditno društvo bez obzira na starost penzionera, a sami proces prijavljivanja za kredit je pojednostavljen i olakšan, uzimajući u obzir specifičnosti penzionera i starijih dobnih skupina. 

Za apliciranje je potrebna minimalna dokumentacija, a kreditni iznosi koje penzioneri mogu podignuti su do visine od 5000 KM s rokom otplate do 60 mjeseci, bez žiranata i mjenica, ali uz obezbjeđenje kredita koje odgovara potrebama klijenta.

Jedan od koraka u otplati kredita koje smo pojednostavili uključuje i otplatu rata preko Fonda PIO RS, zbog čega naši klijenti nisu u obavezi dolaziti svaki mjesec u naše poslovnice ili banku kako bi uplatili ratu.

Podijelite na društvenim mrežama

Imate pitanje?

Ukoliko želite da nam postavite pitanje, možete nas dobiti na nekoliko načina: telefonom, putem maila i kontakt forme.