Početna

KREDITI ZA PENZIONERE

 • Isplata istog dana u gotovini
 • Bez žiranata
 • Bez obzira na starosnu dob
 • Bez obzira na visinu penzije

SAMO VAŠE, SAMO PENZIONERSKO !


OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSOM „COVID-19“

U skladu sa Odlukom Agencije za Bankarstvo Republike Srpske, klijenti koji mogu ući u program privremenih mjera  uzrokovanih virusom COVID-19, potrebno  je da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Prestanak redovnih mjesečnih prihoda koji su bili osnov za procjenu kreditne spososbnosti i odobrenje  kredita;
 • Smanjenje redovnih mjesečnih primanja klijenta ili člana domaćinstva, koje je nastalo usled negativnog uticaja COVID 19, a čije primanje je uključeno u procjenu kreditne sposobnosti klijenta, prilikom ocjene kreditne sposobnosti.

 

Društvo ne odobrava posebne mjere za klijente kojima nisu nastale promjene u njihovoj platežnoj sposobnosti, ili u platežnoj sposobnosti članova domaćinstva koji su bili učesnici u kreditnom zahtjevu.

Posebne mjere se odobravaju na osnovu pojedinačnog pisanog zahtjeva klijenta, koji mogu podnijetu u filijalama ili centrali Društva, ili na mail: info@ppmkd.com.

Komunikacija sa klijentima u cilju sprečavanja širenja pandemije virusa „COVID-19“ će se odvijati:

 • Telefonskim putem/elektronski
 • Lično (prilikom organizovanja samog potpisa ugovora)

 

Klijenti koji se obrate Društvu, sa zahtjevom za moratorijum/grejs period/odgodu plaćanja, u obavezi su :

 • Dokaz o prestanku/ smanjenju ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja koja su bila osnov za odobrenje kredita
 • Nakon odobrenja posebnih mjera potpisati izjavu o prihvatanju ponude, koju je Društvo predložilo klijentu.
 • Dostaviti pisani zahtjev u kojem zbog trenutnih okolnosti nisu u mogućnosti servisirati kreditne obaveze lično ili u elektronskoj formi (Prilog 1)

Prilog 1 – Zahtjev privremene mjere