Odluka Agencije za Bankarstvo Republike Srpske

U skladu sa Odlukom Agencije za Bankarstvo Republike Srpske, klijenti koji mogu ući u program privremenih mjera uzrokovanih virusom COVID-19, potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Prestanak redovnih mjesečnih prihoda koji su bili osnov za procjenu kreditne spososbnosti i odobrenje kredita;
  • Smanjenje redovnih mjesečnih primanja klijenta ili člana domaćinstva, koje je nastalo usled negativnog uticaja COVID 19, a čije primanje je uključeno u procjenu kreditne sposobnosti klijenta, prilikom ocjene kreditne sposobnosti.

Za koga PPMKD odobrava posebne mjere?

Društvo ne odobrava posebne mjere za klijente kojima nisu nastale promjene u njihovoj platežnoj sposobnosti, ili u platežnoj sposobnosti članova domaćinstva koji su bili učesnici u kreditnom zahtjevu.

Posebne mjere se odobravaju na osnovu pojedinačnog pisanog zahtjeva klijenta, koji mogu podnijetu u filijalama ili centrali Društva, ili na mail: info@ppmkd.com.

Komunikacija sa klijentima u cilju sprečavanja širenja pandemije virusa „COVID-19“ će se odvijati:

  • Telefonskim putem/elektronski

  • Lično (prilikom organizovanja samog potpisa ugovora)

Šta je potrebno ukoliko se obratite sa Zahtjevom za odgodu plaćanja?

Klijenti koji se obrate Društvu, sa zahtjevom za moratorijum/grejs period/odgodu plaćanja, u obavezi su:

  • Dokaz o prestanku/ smanjenju ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja koja su bila osnov za odobrenje kredita

  • Nakon odobrenja posebnih mjera potpisati izjavu o prihvatanju ponude, koju je Društvo predložilo klijentu

  • Dostaviti pisani Zahtjev u kojem zbog trenutnih okolnosti nisu u mogućnosti servisirati kreditne obaveze lično ili u elektronskoj formi.

Podijelite na društvenim mrežama

Imate pitanje?

Ukoliko želite da nam postavite pitanje, možete nas dobiti na nekoliko načina: telefonom, putem maila i kontakt forme.

KONTAKTIRAJTE NAS